سران روسیه و اردن در باره سوریه گفت وگو کردندبه گزارش ایرنا از کاخ کرملین، پوتین و میهمان اردنی او در مورد همکاری های مسکو و امان و تحولات و مسائل مهم بین المللی و منطقه ای به ویژه اوضاع سوریه و حل و فصل مسائل خاورمیانه تبادل نظر کردند.
اسپوتنیک هم خبر داد که عبدالله دوم، نشست آستانه و گفت وگوهای ملی سوری در سوچی را برای موفقیت اجرای قطعنامه 2254 سازمان ملل و نشست ژنو مفید ارزیابی کرد.
به گزارش ایرنا، اردن در چندین نشست آستانه به عنوان ناظر حضور داشته است و نماینده ای را برای شرکت در نشست گفت وگوی ملی سوریه در سوچی اعزام کرده بود.
روسیه و اردن در منطقه کاهش تنش در جنوب سوریه با یکدیگر همکاری می کنند.
اروپام **391** 1346** 1324
رحمت الله خدادادیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید